תוכנית הבריאות של פרופ' קרסו – ראיון עם דר' קובי כהן –טיפול ברחם שרירני