פרופ' קרסו מראיין את פרופ' רם איתן  על סרטן רירית הרחם