ראיון עם דר' קובי כהן –הזרקות לפות להענקת נפח וליחוח