מודל העבודה באיה מדיקל

מודל העבודה באיה מדיקל מתבסס על המודל האמריקאי המצליח של Group Practice.
מודל עבודה זה מבטיח כי במידת הצורך, לא רק הרופא המנתח או המטפל נמצא בתמונה ומקבל החלטות, אלא צוות מומחים מתחומי רפואת הנשים מתייעץ, מחליט ולוקח אחריות ביחד. במידת הצורך, משתפים המומחים פעולה גם בחדר הניתוח. איחוד מוחות וכוחות המומחים נקרא בשפה המקצועית: "בקרת עמיתים". בפועל, זה חוסך את הריצה לחוות דעת שנייה ושלישית, שבאיה מדיקל ניתנות כבר 'בילד-אין', כתוצאה משיטת העבודה.

היתרון במודל עבודה זה: ביטחון מקסימלי בדיאגנוזה הרפואית ובהמלצות הטיפוליות