סקר שביעות הרצון שלנו בהתייחס למרכז איה מדיקל בדגש על הצוות האדמינסטרטיבי מציג את הנתונים הבאים :

חוות דעת עבור איה מדיקל
מסופקות על ידי
MedReviews.co.ilחוות דעת על רופאים

תפריט